Donatiemogelijkheden

Doneren

Donaties zijn mogelijk:

  • Eenmalig zonder specifieke bestemming
  • Eenmalig met een specifieke bestemming, welke op de website kan worden gekozen
  • Periodiek (per kwartaal of jaarlijks) zonder specifieke bestemming

Voor giften vanaf EUR 5.000 is een naamsvermelding mogelijk.

Bestemmingen

De donaties zonder specifieke bestemming worden naar beste inzicht door het bestuur ingezet op onder meer de volgende onderwerpen. Op één van deze kan ook specifiek worden gedoneerd:

Zelfstandige bijdrage
Hersenonderzoek
Diagnostisch Centrum
Onderzoek effect
Voorlichting
Verslavingscoaches

Zelfstandige bijdrage

Aan cliënten die in behandeling komen wordt in bepaalde gevallen gevraagd om een zelfstandige bijdrage te betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de duur en intensiteit van de behandeling. De bijdrage heeft twee doelen:

  1. Er worden kosten gemaakt die niet vergoed worden door de zorgverzekeringswet. Denk aan bepaalde therapievormen en extra curriculaire activiteiten.
  2. Motivatie om de behandeling af te ronde. Het percentage mensen dat de behandeling voortijdig staakt is bij verslavingszorg hoog. Als men zelf een bijdrage betaald heeft, is de drempel om eerder te stoppen net wat hoger.

Er zijn mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om de zelfstandige bijdrage te betalen en ook geen anderen om zich heen hebben die dat kunnen of willen. De Stichting SolutionS SupportS wil voor deze mensen hun zelfstandige bijdrage geheel of gedeeltelijk voldoen.

Op jaarbasis gaat het om zo’n EUR 25.000,=.

 

Hersenonderzoek gokverslaving

Op jaarbasis komen vele duizenden mensen in behandeling voor een gokverslaving. In tegenstelling tot verslavingen aan alcohol en drugs is er veel minder wetenschappelijke informatie over bekend. De behandeling van de gokverslaving wint waarschijnlijk aan effectiviteit als we meer weten over het functioneren van het brein tijdens de gokverslaving, tijdens de behandeling en daarna.

Als iemand een been breekt, wordt er meestal in het ziekenhuis eerst een foto gemaakt van de breuk om daarna de passende behandeling vast te stellen. Gedurende het herstel en na afloop wordt meestal ook nog via een scan bevestigd dat genezing plaatsvindt. Ook bij hartproblemen maakt men eerste een hartfilmpje om vast te stellen of er iets aan de hand is, voordat men een diagnose en bijhorende behandeling bepaalt.

Bij verslaving is dat echter nog ongebruikelijk. Met een proef onder gokverslaafden willen we daar graag een start mee maken. We zouden patiënten graag aanbieden om een scan te maken van het brein, in samenwerking met het Amsterdam UMC. Dit zou dan gebeuren aan het begin van de behandeling, tijdens de behandeling en enige tijd na afloop van de behandeling. De kosten hiervan zijn echter fors (circa EUR 15.000 voor drie scans) en kunnen niet gedekt worden uit de normale zorgvergoeding. Om die reden zoeken we hiervoor donaties om een start te laten maken.

Uitbreiding van Diagnostisch Centrum SolutionS Center

SolutionS-Center verwacht in de toekomst gemiddeld kortere opnames in de kliniek. Met een gelijkblijvend aantal bedden betekent dat dat er meer cliënten (maar gemiddeld korter) zullen verblijven. Dat betekent een zwaardere druk op het Diagnostisch Centrum (DC). De huidige DC is gebouwd op circa 12 cliënten en 4 opnames per dag. Dat zal omhooggaan naar 20-24 en 6-8 opnames per dag. Dat betekent vooral een investering in de medische inrichting. Daarna kan er wel ook voor derden een detoxificatie aangeboden, hetgeen een meerwaarde heeft voor het Nederlands zorglandschap.

Onderzoek effectiviteit

Hoewel er veel wetenschappelijke aanwijzingen zijn die de effectiviteit van het Minnesotamodel ondersteunen, is er geen hard wetenschappelijk bewijs. De beste methode om dat te bereiken is het opzetten van een Randomized Controlled Trial (RCT), waarbij twee groepen tegelijkertijd behandeld worden op verschillende wijze. Na afloop kan dan geoordeeld worden over de resultaten en de effectiviteit. Dit onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd door verschillende verslavingsinstellingen in samenwerking met het Amsterdam UMC.

Voorlichting

Verslaving is een familieziekte. De aandacht gaat in veel behandelingen voornamelijk uit naar de patiënt en nog veel te weinig naar de familie en het systeem. Uit onderzoek blijkt dat één op zeven personen in de directe familiaire omgeving te maken heeft een of meer personen met een verslaving. Er zijn verschillende organisaties actief op het terrein van preventie en voorlichting. Graag steunen we vanuit SolutionS Supports hiervan een aantal. Tevens zouden we met onze donaties verschillende congressen willen steunen om verslaving en herstel meer onder de aandacht te brengen, in combinatie met het belang van het gezin.

Verslavingscoaches

De aandacht van verslavingszorg richt zich vooral op het stoppen met gebruik in de eerste maanden. Patiënten pakken daarna zelfstandig de draad op, of met behulp van zelfhulpgroepen (zoals de AA of de NA). Er is een groep mensen voor wie de zelfhulpgroepen onvoldoende steun bieden en meer behoefte hebben aan individuele steun. Vanuit de zorg is die vraag soms te licht voor (WMO) ambulante begeleiding. Steeds meer wordt er dan geleund op verslavingscoaches: mensen die zelf in herstel zijn en als vrijwilliger patiënten helpen om hun leven op orde te krijgen. Vanuit SolutionS SupportS zouden we dit vangnet graag willen steunen en uitbreiden.

Zelfstandige bijdrage
Hersenonderzoek
Diagnostisch Centrum
Onderzoek effect
Voorlichting
Verslavingscoaches

Zelfstandige bijdrage

Aan cliënten die in behandeling komen wordt in bepaalde gevallen gevraagd om een zelfstandige bijdrage te betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de duur en intensiteit van de behandeling. De bijdrage heeft twee doelen:

  1. Er worden kosten gemaakt die niet vergoed worden door de zorgverzekeringswet. Denk aan bepaalde therapievormen en extra curriculaire activiteiten.
  2. Motivatie om de behandeling af te ronde. Het percentage mensen dat de behandeling voortijdig staakt is bij verslavingszorg hoog. Als men zelf een bijdrage betaald heeft, is de drempel om eerder te stoppen net wat hoger.

Er zijn mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om de zelfstandige bijdrage te betalen en ook geen anderen om zich heen hebben die dat kunnen of willen. De Stichting SolutionS SupportS wil voor deze mensen hun zelfstandige bijdrage geheel of gedeeltelijk voldoen.
Op jaarbasis gaat het om zo’n EUR 25.000,=.

 

Hersenonderzoek gokverslaving

Op jaarbasis komen vele duizenden mensen in behandeling voor een gokverslaving. In tegenstelling tot verslavingen aan alcohol en drugs is er veel minder wetenschappelijke informatie over bekend. De behandeling van de gokverslaving wint waarschijnlijk aan effectiviteit als we meer weten over het functioneren van het brein tijdens de gokverslaving, tijdens de behandeling en daarna.

Als iemand een been breekt, wordt er meestal in het ziekenhuis eerst een foto gemaakt van de breuk om daarna de passende behandeling vast te stellen. Gedurende het herstel en na afloop wordt meestal ook nog via een scan bevestigd dat genezing plaatsvindt. Ook bij hartproblemen maakt men eerste een hartfilmpje om vast te stellen of er iets aan de hand is, voordat men een diagnose en bijhorende behandeling bepaalt.

Bij verslaving is dat echter nog ongebruikelijk. Met een proef onder gokverslaafden willen we daar graag een start mee maken. We zouden patiënten graag aanbieden om een scan te maken van het brein, in samenwerking met het Amsterdam UMC. Dit zou dan gebeuren aan het begin van de behandeling, tijdens de behandeling en enige tijd na afloop van de behandeling. De kosten hiervan zijn echter fors (circa EUR 15.000 voor drie scans) en kunnen niet gedekt worden uit de normale zorgvergoeding. Om die reden zoeken we hiervoor donaties om een start te laten maken.

Uitbreiding van Diagnostisch Centrum SolutionS Center

SolutionS-Center verwacht in de toekomst gemiddeld kortere opnames in de kliniek. Met een gelijkblijvend aantal bedden betekent dat dat er meer cliënten (maar gemiddeld korter) zullen verblijven. Dat betekent een zwaardere druk op het Diagnostisch Centrum (DC). De huidige DC is gebouwd op circa 12 cliënten en 4 opnames per dag. Dat zal omhooggaan naar 20-24 en 6-8 opnames per dag. Dat betekent vooral een investering in de medische inrichting. Daarna kan er wel ook voor derden een detoxificatie aangeboden, hetgeen een meerwaarde heeft voor het Nederlands zorglandschap.

Onderzoek effectiviteit

Hoewel er veel wetenschappelijke aanwijzingen zijn die de effectiviteit van het Minnesotamodel ondersteunen, is er geen hard wetenschappelijk bewijs. De beste methode om dat te bereiken is het opzetten van een Randomized Controlled Trial (RCT), waarbij twee groepen tegelijkertijd behandeld worden op verschillende wijze. Na afloop kan dan geoordeeld worden over de resultaten en de effectiviteit. Dit onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd door verschillende verslavingsinstellingen in samenwerking met het Amsterdam UMC.

Voorlichting

Verslaving is een familieziekte. De aandacht gaat in veel behandelingen voornamelijk uit naar de patiënt en nog veel te weinig naar de familie en het systeem. Uit onderzoek blijkt dat één op zeven personen in de directe familiaire omgeving te maken heeft een of meer personen met een verslaving. Er zijn verschillende organisaties actief op het terrein van preventie en voorlichting. Graag steunen we vanuit SolutionS Supports hiervan een aantal. Tevens zouden we met onze donaties verschillende congressen willen steunen om verslaving en herstel meer onder de aandacht te brengen, in combinatie met het belang van het gezin.

Verslavingscoaches

De aandacht van verslavingszorg richt zich vooral op het stoppen met gebruik in de eerste maanden. Patiënten pakken daarna zelfstandig de draad op, of met behulp van zelfhulpgroepen (zoals de AA of de NA). Er is een groep mensen voor wie de zelfhulpgroepen onvoldoende steun bieden en meer behoefte hebben aan individuele steun. Vanuit de zorg is die vraag soms te licht voor (WMO) ambulante begeleiding. Steeds meer wordt er dan geleund op verslavingscoaches: mensen die zelf in herstel zijn en als vrijwilliger patiënten helpen om hun leven op orde te krijgen. Vanuit SolutionS SupportS zouden we dit vangnet graag willen steunen en uitbreiden.

Doneren

Doneren

"*" geeft vereiste velden aan

Uw donatie*
Bestemming*
Naam*
Adres*
Betaalmethode
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.